40. Polenšak

CRKVA MARIJINOG NAVIJEŠTENJA

škrinjica na Gostionici Šegula
, Polenci 41, SI-2257 Polenšak