36. Negova

CRKVA MARIJINEG ROĐENJA

Kava bar Graščak
, Negova 17, SI-9245 Spodnji Ivanjci