31. Olimje

CRKVA MARIJINOG UZNESENJA

Minoritski samostan, Olimje 82, SI-3254 Podčetrtek