29. Rogaška Slatina

CRKVA MARIJINOG UZNESENJA

Turizam Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, SI-3250 Rogaška Slatina