28. Rogatec


Kavana i slastičarnica kod Marije, Trg 8, SI-3252 Rogatec