19. Slivnica pri Celju


Turistička farma Cvetka Hrastnik
, Slivnica pri Celju 22/b, SI-3263 Slivnica pri Celju