15. Sladka Gora

CRKVA ČUDOTVORNE MAJKE BOŽJE

Bar Sladka gora, Sladka gora 4/a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah