14. Ljubično

CRKVA ŠKAPULIRSKE MAJKE BOŽJE

škrinjica kod Marijine crkve, Zbelovska Gora, SI-3215 Loče