13. Boč

Planinarski dom na Boču, Drevenik 7, SI-3241 Podplat