11. Donačka gora

škrinjica na Rudijevem domu pod Donačkom gorom, Donačka gora 37 a, SI-3252 Rogatec