10. Ptujska Gora

BAZILIKA MARIJE ZAŠTITINICE

Župni ured Ptujska Gora, Ptujska gora 40, SI-2323 Ptujska Gora