9. Podlehnik

CRKVA DJEVICE MARIJE

škrinjica na prenoćištu Ob ribniku
, Dežno 6/a, SI-2286 Podlehnik