20: Varijanta 3 - etapa 3: SPODNJI DUPLEK - DVORJANE - VURBERK - PTUJ

19 km, 4 h 45 min

Iz centra Spodnjeg Dupleka se vraćamo do skretanja za novu pješačku stazu.
Po njoj krenemo desno te se preko mostića i kroz šumu popnemo do kapele u Dupleškem Vrhu.
Prije kamenog zida skrenut ćemo desno i nastaviti tek nekoliko metara po lokalnoj cesti do skretanja za prilaznu cestu na lijevoj strani. Spuštamo se do kraja iste odakle se po stazici spuštamo do ceste prema osnovnoj školi. Pored škole prolazi lokalna cesta po kojoj idemo samo nekoliko metara ulijevo prije nego li skrenemo desno na pješačku stazu. Pored stambene kuće dolazimo do mosta preko potoka i dalje uzbrdo do lokalne ceste. Tu ćemo krenuti lijevo prema križanju kod kapele gdje ćemo pak poći desno prema Dvorjanama. Na križanju s glavnom cestom idemo lijevo po pločniku kroz centar Dvorjana do crkve sv. Martina.
Od crkve u Dvorjanama nastavljamo po cesti udesno u smjeru Krčevine i Ptuja. Kod zaseoka s novijim kućama napuštamo asfaltiranu cestu te se po prilaznoj cesti s lijeve strane penjemo u šumu. Kroz bukovu šumu će nas šumski kolnik odvesti na Vurberk. Kada dođemo do šljunčane ceste idemo lijevo prema trgovini odakle nas putokaz usmjerava desno po lijepo uređenom putu do Marijine crkve na Vurberku, koja se nalazi u blizini ostataka nekoć impozantnog dvorca Vurberg.

Od Vurberka preko Ptuja pa sve do Sladke Gore nas vode okrugle bijelo-crvene planinarske oznake.
Sa Vurberka se put od crkve nastavlja po putu energetskih točaka pored ulazne kapije u dvorac. Put se po šumskoj stazi spušta do križanja šljunčanih cesta. Nastavljamo ravno po grebenskoj makadamskoj cesti prema Plančevoj kapeli u Krčevini pri Vurberku. Put većinom prolazi kroz bukovu šumu. Otprilike jedan kilometar prije kapele izlazimo na novu asfaltiranu cestu.
Kod kapele nastavljamo ravno po asfaltiranoj cesti koja isprva vodi uz greben Krčevine, a potom se počinje postepeno spuštati. Kod informativne table prigradskog naselja Grajena skrećemo desno, blago nizbrdo po lokalnoj cesti do križanja između voćnjaka. Tu skrećemo lijevo te uz ogradu mladog nasada jablana dolazimo do omanjeg mosta preko potoka. Iza mosta se udesno odvaja cesta u dolinu prema rijeki Dravi. Međutim, mi ćemo krenuti po sljedećoj cesti, nekoliko metara dalje, koja ide desno uzbrdo. Asfaltiranu cestu napuštamo iznad domaćinstva Breg u Krčevini pri Vurberku. Idemo desno na šljunčanu prilaznu cestu te odmah poslije lijevo uz rub vinograda nizbrdo do gospodarskog pogona domaćinstva Breg. Od domaćinstva nastavljamo put po šljunčanoj prilaznoj cesti do obližnje šume. Oznake nas vode desno u šumu. Kroz nju se penjemo do asfaltirane ceste na kojoj ćemo skrenuti lijevo, blago nizbrdo. Na križanju skrećemo lijevo pored staja do vodospreme gdje skrećemo desno do kraja asfaltirane ceste te onda po šljunčanoj cesti nastavljamo do križanja kod farme pilića. Idemo desno po šljunčanoj cesti uz rub šume. Malo prije domaćinstva Petek skrećemo lijevo u šumu. Po šumskoj se stazi penjemo na vrh Hinčevog hriba odakle puca širok pogled na rijeku Dravu i Dravsko polje. Nastavljamo put po grebenu uz domaćinstvo Horvat do Sovretovog puta. Prije nego dođemo do Sovratovog puta, sa naše desne strane ćemo vidjeti Hincejevu sekvoju u Orešju, najveće drvo te vrste u Sloveniji.
Po Sovratovom putu koračamo do križanja s Klepovom ulicom na kojoj skrećemo lijevo uzbrdo. Između novijih kuća dolazimo do ulice Vide Alič po kojoj idemo desno do glavne ceste Ptuj – Dvorjane. Prelazimo cestu i idemo ravno do rijeke Drave po uskoj stazici koja se zove Vičavska pot. Uz Dravu nastavljamo po Vičavskoj poti i stižemo do bivše ptujske vojarne. Kada dođemo do Sončnog parka nastavljamo po Dravskoj ulici pored nekadašnjeg dominikanskog samostana i knjižnice Ivana Potrča do mosta za pješake.

Karta lokacije puta:
Zemljevid etape
Profil puta:
Profil etape
Informacije:
{picture_name}