5: Varijanta 3 - etapa 5:PTUJSKA GORA - JELOVICE - BUKOVJE- ŽETALE - MGP GRUŠKOVJE/MACELJ - SVETI AVGUŠTIN - (GP ZGORNJI LESKOVEC/CVETLIN)

24 km, 7 h; (41 km, 11 h)

 

Iz Bukovja nastavljamo lijevo po šljunčanoj cesti, nizbrdo do zaseoka Medgore. Zaseok leži na sedlu između Donačke gore i Resenika, a u njemu skrećemo desno po kolniku preko livade, nizbrdo u dolinu. Preko livade dolazimo do šume. Po kolniku se zaputimo nizbrdo u šumu do stare napuštene kuće. Iza kuće nastavljamo ravno uz rub livade do ulaza u šumu. Sa livade imamo širok pogled na Žetalsku kotlinu, velebni greben Macelj na jugu i južni obronak Resnika po kojem se nastavlja naš put u Žetale. Po šumskom putu i kolniku prolazimo pored male kleti i dolazimo do farme. Uz nju se po prilaznoj cesti spustimo do asfaltirane ceste. Po njoj idemo desno do križanja na kojem skrećemo lijevo, uzbrdo do Marijine crkve na Brezju pri Žetalah.

Ispred ulaza u crkvu idemo lijevo, nizbrdo po šumskoj stazi do livade preko koje dolazimo do prilazne ceste. Ona će nas dovesti do glavne ceste Polehnik – Rogatec. Od priključka na glavnu cestu pa sve do međunarodnog graničnog prijelaza Gruškovje/Macelj, odnosno još dalje do graničanog prijelaza Zgornji Leskovec/Cvetlin nas vode žuto-bijele oznake za tematske pješačke puteve. Uz rub ceste nastavljamo lijevo pored osnovne škole do centra Žetala. Iznad zgrade općine, koja je nekoć bila osnovna škola, nalazi se župna crkva sv. Mihaela.
Pored seoske trgovine i kafića nastavljamo put nizbrdo po pločniku do križanja na kojem skrećemo desno na lokalnu cestu. Po njoj idemo do kuće na rubu šume gdje skrećemo desno na šljunčanu cestu. Po toj se cesti uspinjemo do osamljene farme, a od nje po kolniku do panoramske šumske ceste. Ona prolazi po sjevernim padinama Macelja koji se zovu Log. Po šumskoj cesti idemo lijevo sve dok ona ne završi na križanju s asfaltiranom cestom koja vodi u Kozmince i Podlehnik. Mi idemo desno po asfaltiranoj cesti, prelazimo mostić i potom se penjemo do zaseoka Janiče. Ispod sebe već vidimo međunarodni granični prijelaz Gruškovje/Macelj do kojega se spuštamo po cesti.

Put možemo nastaviti ili kroz Hrvatsku prema Mariji Bistrici ili po slovenskoj strani prema graničnom prijelazu Zgornji Leskovec/Cvetlin.
Kod graničnog prijelaza Gruškovje idemo lijevo preko nadvožnjaka u smjeru Zgornje Gruškovje. Isprva hodamo po asfaltiranoj cesti uz zgrade graničnog prijelaza Gruškovje do prvog skretanja ceste ulijevo. Idemo lijevo gore po lokalnoj cesti. Penjemo se do prvih kuća odakle imamo širok pogled na Haloze, Macelj, Brezovu goru i Donačku goru. Po cesti idemo sve do lovačkog križa i još dalje do križanja s asfaltiranom cestom koja dolazi iz Podlehnika. Po toj cesti nastavljamo udesno pored domaćinstva Podgoršek do križanja gdje skrećemo desno u brdo. Ubrzo ćemo se naći na šljunčanoj cesti po ravnom tlu. Po njoj idemo sve do stare kuće uz koju raste veliko stablo smokve. Tu skrećemo  desno na šljunčanu cestu koja nas vodi nizbrdo pored domaćinstva Petrin u dolinu potoka Psičina. Na križanju s asfaltiranom cestom idemo lijevo do domaćinstva Odovski. Odavdje se udesno odvaja put koji vodi na vrh brda do crkve sv. Auguština, uz koju stoji i crkva sv. Magdalene. Marijanski hodočasnički put pak ide ravno po asfaltiranoj cesti do Lahove kapele, odakle po šljunčanoj cesti idemo desno u manju dolinu. Na kraju doline se cesta počinje penjati na greben, gdje stoji domaćinstvo Forštnarič. Kroz dvorište nastavljamo put uz vinograd do omanjeg sedla sa kojega se spuštamo u dolinu do graničnog prijelaza Zgornji Leskovec/Cvetlin.
Ovdje nam se sa lijeve strane priključuje istočni smjer Marijanskog hodočasničkog puta, koji dolazi iz Gornje Radgone kroz Negovo, Polenšak i Zavrč. Put potom nastavljamo kroz Cvetlin i Lepoglavu do Marije Bistrice u Hrvatskoj.
         

Karta lokacije puta:
Zemljevid etape
Profil puta:
Profil etape
Informacije:
informacije prenocisca gostisca vinske_kleti turisticne_kmetije