5: Varijanta 2 - etapa 5: PTUJSKA GORA - JELOVICE - BUKOVJE - RUDIJEV DOM POD DONAČKOM GOROM - ROGATEC - ROGAŠKA SLATINA

28 km, 7 h

 

Od Rudijevega doma nastavljamo put nizbrdo po asfaltiranoj cesti u smjeru mjesta Rogatec.

Odavdje pa sve do Bistrice ob Sotli nas vode okrugle žuto-crvene oznake.
 
Cesta se spušta pored domaćinstva Polajžer (domaćini ga zovu Goršek) do oštrog zavoja ulijevo kod kojeg napuštamo asfalt. Skrećemo desno na stazu uz rub šume po kojoj se spuštamo do vikendica s vinogradom gdje nas opet čeka asfaltirana cesta koju smo maloprije napustili. Po njoj idemo sve do vatrogasnog doma PGD Donačka Gora kod kojeg se naš put priključuje glavnoj cesti Žetale – Rogatec. Po njoj idemo desno do početka pješačke staze koja prati cestu pored osnovne škole i muzeja na otvorenom, pa sve do dvorca Strmol u Rogatcu.
Kod parkirališta ispred dvorca skrećemo desno i nastavljamo put po asfaltiranoj cesti  uz zgrade dvorca u smjeru Sv. Florjana. Cesta isprva vijuga po dolini, a potom prelazi omanje sedlo sa kojega se u serpentini spustimo do poveće farme. Tu idemo dalje na lijevu stranu, a potom odmah desno preko mostića. Cesta po kojoj hodamo se opet uspinje i spušta po krajoliku isprepletenom šumama, livadama, pašnjacima i pokojim vinogradom. Na križanju u mjestu Sveti Florjan skrećemo oštro ulijevo. Put nastavljamo po cesti u smjeru Rogaške Slatine. U naselju Tuncovec pažljivo prelazimo glavnu cestu Celje – Rogatec i nastavljamo naš put ravno po lokalnoj cesti. Ispred sebe vidimo Marijinu crkvu koja nosi ime Tri želje. Podno planine Janina dolazimo do Rogaške Slatine.

Prije nego li dođemo do Rogaške Slatine, imamo mogućnost posjetiti Marijinu crkvu na Tržišču. Nakon što prijeđemo glavnu cestu u Tuncovcu skrećemo lijevo sa Marijanskog hodočasničkog puta na lokalnu cestu. Ona nas vodi do uzvisine na kojoj stoji Marijina crkva. Do Rogaške Slatine, gdje ćemo se opet uključiti na Marijanski hodočasnički put, idemo po lokalnoj cesti između planina Janina i Tržišče. Nakon što prijeđemo željezničku prugu opet izlazimo na glavnu trasu puta.
 

Karta lokacije puta:
Zemljevid etape
Profil puta:
Profil etape
Informacije:
informacije prenocisca gostisca vinske_kleti turisticne_kmetije