9: Varijanta 1 - etapa 9: PLANINA PRI SEVNICI - ZAGORJE - KOZJE - PODSREDA

24 km, 7 h 

  

Iz centra Planine pri Sevnici nastavljamo put po pločniku do glavne ceste Šentjur – Sevnica. Na križanju kod benzinske pumpe skrećemo lijevo do obližnjeg skretanja lokalne ceste desno prema groblju. Po toj se cesti penjemo do proizvodnog pogona. Prije pogona idemo desno do zaseoka Dvor. Između kuća se penjemo do kolnika po kojem dolazimo do prve stanice križnog puta. Penjemo se po serpentinama strme padine od jedne stanice križnog puta do druge i dolazimo do crkve sv. Križa. Otvara nam se veleban pogled na velik dio istočne Slovenije i Hrvatsko zagorje. Od crkve nastavljamo put po ravnici do prvih kuća u naselju Lipa. Tu dolazimo do ceste po kojoj ćemo nastaviti nizbrdo do zaseoka Jelše. U zaseoku napuštamo asfaltiranu cestu te se lijevo po kolniku uz rub pašnjaka spuštamo u Šentvid pri Planini. Kod gospodarskog pogona izlazimo na asfaltiranu cestu po kojoj idemo lijevo do crkve sv. Vida.

Iz centra Šentvida krećemo lijevo po lokalnoj cesti prema naselju Podpeč. Hodamo po prilično ravnoj cesti. Lijevo se iznad nas uzdiže padina s Pečinama, a desno nas prati pošumljeni greben Bohorja. Nedaleko od Podpeči nas putokaz usmjerava desno, nizbrdo po šljunčanoj cesti do šume. Kroz šumu dolazimo do osamljenog domaćinstva. Idemo po kolniku desno, prolazimo ispod zgrada i dolazimo u dolinu potoka Laniška. Držimo se desne strane kada dođemo do ruba šume. Ubrzo ćemo se naći na prijelazu preko potoka Laniška. Nakon što ga prijeđemo, počinjemo uspon po kolniku, prvo kroz šumu, a potom uz pašnjak do grebena na kojem izlazimo na asfaltiranu cestu. Desno ide cesta prema većoj farmi, ali mi nastavljamo put po blagoj nizbrdici u Zagorje pri Lesičnem. Ispred sebe cijelo vrijeme vidimo Marijinu crkvu u Zagorju. Kada dođemo do križanja u blizini trafostanice skrećemo desno u centar Zagorja.

Od Marijine crkve idemo nizbrdo po cesti do lijevog skretanja za Luršku jamu. Do Lurške jame se spuštamo po kolniku kroz šumu. Uskoro će nam se usred šume ukazati prekrasan otvor s oltarom Lurdske majke božje. Do ceste ćemo se vratiti po kružnom šumskom putu koje prolazi iznad otvora.
Marijanski hodočasnički put se nastavlja po nizbrdnoj asfaltiranoj cesti do križanja s cestom Lesično – Planina. Pažljivo prelazimo glavnu cestu i nastavljamo put ravno po šljunčanoj cesti prema šumovitim padinama Bohorja. Cesta isprva prolazi pored travnatih padina do ruba šume. Kroz šumu počinjemo uspon prema križanju šljunčanih šumskih cesta. Idemo lijevo po cesti koja vodi po sjevernim padinama Bohorja. S vremena na vrijeme ćemo sa lijeve strane imati pogled na Zagorje i dolinu ispod nas. Kada dođemo do grebena s desne će nam se strane priključiti šljunčana cesta po kojoj prolazi planinski put XIV. divizije sa Bohorja u Lesično. Na križanju idemo lijevo po grebenu do usamljenog domaćinstva Tovornik. Odavdje nas šljunčana cesta vodi desno, nizbrdo u Bistri graben. Idemo ravno po grebenskoj cesti pored domaćinstva Tovornik. Po toj cesti idemo do križanja odakle se od našeg puta na lijevu stranu odvaja planinski put XIV. divizije u Lesično. Mi pak produžujemo desno po šljunčanoj cesti nizbrdo. Cesta se spušta u Bistri graben gdje izlazimo na asfaltiranu cestu. Na križanju idemo lijevo i po asfaltiranoj cesti dolazimo do centra Kozjega gdje stoji župna Marijina crkva.

Iz centra Kozjega idemo desno do glavne ceste Bistrica ob Sotli – Planina. Pažljivo prelazimo cesta na prvom pješačkom prijelazu (odmah iza benzinske pumpe). Potom idemo ravno po lokalnoj cesti do obližnjeg križanja i skrećemo lijevo, uzbrdo pored zdravstvenog doma. Tu pak skrenemo desno, uzbrdo kroz novije naselje. Prolazimo između kuća i dolazimo do šljunčane ceste po kojoj se penjemo do grebena. Tamo nas kod kapele čeka asfaltirana cesta. Po njoj idemo lijevo po blagoj nizbrdici, ali ubrzo kod raspela napuštamo asfaltiranu cestu i skrećemo desno na put preko livade koji vodi do potoka Duplo. Sa druge strane potoka uskoro stižemo do asfaltirane ceste po kojoj krećemo desno. Na obližnjem križanju idemo desno u dolinu Duplo. Prvo po asfaltu, a potom po šljunčanoj cesti hodamo po uskoj dolini potoka Duplo do naselja Socko. Kada opet izađemo na asfalt idemo ravno do glavne ceste Bistrica ob Sotli – Kozje. Idemo lijevo uz cestu, ali ubrzo skrećemo desno na šljunčanu cestu po kojoj prolazimo pored odvojenih kuća. Na kraju ove ceste opet izlazimo na glavnu cestu. Međutim, već na prvom skretanju idemo desno po lokalnoj cesti u centar Podsrede. Sa lijeve strane preko glavne ceste se možemo zaputiti do križnog puta pored kojeg se penjemo na brdo na kojem stoji Marijina crkva. Brdo se zove Stare Svete gore nad Podsredom. U centru Podsrede nalazimo crkvu sv. Ivana Krstitelja i sjedište Kozjanskog parka.
 

Karta lokacije puta:
Zemljevid etape
Profil puta:
Profil etape
Informacije:
informacije prenocisca gostisca vinske_kleti turisticne_kmetije