8: Varijanta 1 - etapa 8: ŠENTJUR - RIFNIK - (SLIVNICA PRI CELJU) - KALOBJE - DOBJE - PLANINA PRI SEVNICI

18 km (27 km), 4 h 45 min (7 h 45 min)

 

Iz Šentjura nastavljamo put u smjeru Rifnika. Na glavnoj cesti Dramlje – Šentjur dolazimo do križanja sa semaforom i skrećemo lijevo u centar Šentjura. Kod semafora nastavljamo put ravno po pločniku, prolazimo kroz podhodnjak ispod željezničke pruge i dolazimo do šentjurske industrijske zone. Od križanja sa semaforom pa do vrha Rifnika pratimo put označen bijelo-crvenim planinarskim oznakama. Na križanju idemo ravno do podnožja planine Rifnik. Kod drvene autobusne stanice idemo lijevo uz stepenice do stambene kuće. Potom se po šumskom putu penjemo do asfaltirane ceste. Na cesti idemo desno, uzbrdo pored odvojenih kuća pa kroz šumu do križanja gdje se na lijevu stranu odvaja cesta prema ruševinama dvorca Rifnik. Mi pak nastavljamo desno po kolniku prema vrhu Rifnika. Na završnom grebenu se od našeg puta odvaja planinarski put na vrh Rifnika gdje se nalazi arheološko nalazište sa crkvom sv. Maksimilijana. Mi idemo desno pored skupljališta vode pa nizbrdo do drvene planinarske kuće Turističkog društva Šentjur. Od skretanja ispred skupljališta vode pa sve do dvorca Podsreda nas po Marijanskom hodočasničkom putu vode okrugle bijelo-žute oznake za tematske pješačke staze. Kod planinarske kuće nastavljamo put ulijevo, nizbrdo po cesti.

Na južnoj padini Rifnika se od Marijanskog hodočasničkog puta odvaja verzija Marijanskog puta kroz Goricu pri Slivnici i Slivnicu pri Celju. Ova se verzija opet priključuje onoj osnovnoj na Kalobju.
Put prema Gorici isprva ide po kolniku koji se po padini spušta kroz šumu i preko livada, pa pored odvojenih kuća sve do doline Voglajne, gdje ćemo se uključiti na glavnu cestu Šentjur – Kalobje. Na glavnoj cesti krećemo desno, ali na prvom skretanju idemo lijevo na lokalnu cestu. Po ovoj valovitoj cesti prolazimo pored odvojenih kuća do crkve sv. Urbana, a onda se pored osnovne škole spuštamo u centar Gorice pri Slivnici.
Iz centra Gorice pri Slivnici se na kružnom toku usmjeravamo prema Lesičnem. Nekoliko metara nakon križanja sa cestom koja vodi u naselje Voglajna idemo desno preko manje livade u šumu. Po putu se uspinjemo do vikendice sa omalenim vinogradom. Put nastavljamo po šljunčanoj ceti koja vodi do asfaltirane ceste za Slivnicu. Po toj cesti idemo desno do crkve Marije Magdalene na Slivnici pri Celju. Od crkve se vraćamo nekoliko metara unatrag pored vodenog korita do skretanja na lokalnu cestu. Skrećemo lijevo do kraja asfalta i nastavljamo po šljunčanoj cesti. Panoramska cesta prilično ravnomjerno prati padinu i otvara pogled sve do Pohorja, Boča i Donačke gore. Cesta će nas dovesti u zaseok Sele odakle ćemo se po asfaltiranoj cesti spustiti u dolinu kroz koju prolazi glavna cesta Šentjur – Planina pri Sevnici. Kod obližnje gostionice prelazimo glavnu cestu i nastavljamo put ravno po lokalnoj cesti koja vodi u manju dolinu. Na kraju asfalta idemo desno, uzbrdo po šljunčanoj cesti. Ubrzo dolazimo do kuća u naselju Trno. Pored kapelice izlazimo na križanje s cestom po kojoj prolazi Marijanski hodočasnički put iz Rifnika na Kalobje.

Između stambenih kuća i samostojećih kleti se spuštamo do zavoja kod kapele gdje ćemo napustiti asfaltiranu cestu i zaputiti se lijevo po prilaznoj cesti do farme na rubu šume. Od farme nastavljamo put uzbrdo u šumu. Kroz šumu ćemo izaći na asfaltiranu cestu koja vodi na Kalobje. Na križanju kod drvenog križa idemo ravno uzbrdo po cesti do vrha planine gdje se uzdiže Marijina crkva na Kalobju.

Od crkve na vrhu Kalobja nastavljamo put ravno niz brdo do ruba šume. Tu se uključujemo lijevo na kolnik po kojem ćemo se spustiti kroz šumu, a onda se na rubu livade opet uključiti na asfaltiranu cestu. Po cesti idemo lijevo kroz naselje Kostrivnica do desnog skretanja gdje napuštamo asfalt te po šumskoj cesti prođemo domaćinstvo Frece i izađemo na glavnu cestu Šentjur – Planina pri Sevnici. Cestu pažljivo prijeđemo i na prvom skretanju idemo lijevo prema gore. Po padini planine Laze se penjemo pored groblja i dolazimo u centar Dobja pri Planini gdje stoji Marijina crkva.

Od crkve se vraćamo samo nekoliko metara natrag do križanja gdje nastavljamo put po cesti koja ide direktno uzbrdo. Hodamo po panoramskoj cesti do skretanja za selo Ravna na kojem skrećemo desno. Isprva kroz šumu, a potom pored odvojenih kuća dolazimo u selo Ravnu, gdje idemo lijevo po cesti do kraja asfalta. Tu nastavljamo put po šljunčanoj cesti – isprva između polja, a potom kroz šumu koja se zove Ravesnki log. Kada opet izađemo na asfaltiranu cestu u naselju Brdo idemo ravno dolje u dolinu Gračnice gdje ćemo pažljivo prijeći glavnu cestu. Kroz šumu se penje stara cesta po kojoj ćemo doći u centar Planine pri Sevnici, nad kojim se izdižu impozantne ruševine starog dvorca.
     

Karta lokacije puta:
Zemljevid etape
Profil puta:
Profil etape
Informacije:
informacije prenocisca gostisca vinske_kleti turisticne_kmetije