2: Varijanta 1 - etapa 2: ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH - JARENINSKI DOL - PERNICA - (MARIBOR) - MALEČNIK - SPODNJI DUPLEK

28 km, 6 h 45 min

 

Od turističke farme nastavljamo put po prilaznoj cesti nizbrdo do glavne ceste Šentilj – Jareninnski Dol. Na križanju idemo lijevo po cesti sve do skretanja za „mrzli studenec“. Tu skrećemo desno preko potoka u šumu kroz koju se penjemo na greben gdje nas opet čeka šljunčana cesta. Lijevo vodi cesta prema lovačkoj kući LD Jarenina, ali mi nastavljamo ravno prema Kaniži. Na sljedećem križanju idemo desno uz blagu uzbrdicu, a kada se cesta počne spuštati, mi na sljedećem skretanju skrenemo udesno prema grebenu. Hodat ćemo po valovitom grebenu između Jareninske doline i Cirkniške doline. Na križanju s raspelom nastavljamo ravno, a  na sljedećem križanju pak skrećemo desno. Prolazimo pored odvojenih kuća i stižemo do ceste koja nas pored spomenika NOB vodi do farme Eferl u Kaniži.
Od mosta preko Mure u Tratama do farme Eferl su nas vodile okrugle bijelo-crvene planinarske oznake. Od farme Eferl do Pernice pak pratimo put označen okruglim bijelo-žutim oznakama za tematske pješačke puteve.
Od farme Eferl skrećemo lijevo, nizbrdo po cesti i između vinograda dospijevamo do ceste Jareninski Dol – Pesnica. Tu skrećemo lijevo, nizbrdo do prvog križanja gdje se naš put nastavlja udesno u sam centar Jareninskog Dola gdje stoji Marijina crkva.

Iz centra Jareninskog Dola se vraćamo nekoliko metara unatrag prema Šentilju, a potom se upućujemo desno na lokalnu cestu po kojoj se uspnemo na vrh grebena. Na sedlu skrećemo desno. Marijanski hodočasnički put potom prati greben po kojem se prostire naselje Jareninski vrh sve do njegovog kraja kod Perniškog jezera. Na križanjima pažljivo pratimo oznake koje nas uvijek vode po grebenskoj cesti. Na kraju grebena se spuštamo pored vikendica i kroz šumu do velike livade s vinogradom. Po kolniku se spustimo do kuća gdje ćemo se uključiti na cestu Pesnica – Zgornje Vukovje. Idemo desno do obližnjeg križanja, a od tamo ravno do pizzerije. Tu na križanju skrećemo lijevo i nastavljamo put po lokalnoj cesti prema Pernici. Cesta prati Perniško jezero, isprva kroz livade i njive, a potom kroz naselje novijih stambenih huća. Kada dođemo do glavne ceste Maribor – Lenart nastavljamo lijevo po pločniku i prelazimo nadvožnjak autoceste Maribor – Lendava. Ubrzo ćemo doći na križanje gdje skrećemo lijevo kroz dio naselja Obrat do centra Pernice.
Od Pernice do Zgornjeg Dupleka nas opet vode bijelo-crvene planinarske oznake.
Od centra Pernice nastavljamo pored trgovine i preko križanja prema novom naselju pored groblja. Po lokalnoj cesti se penjemo prvo po asfaltu, a potom po šljunku do razvodnog grebena koji dijeli općine Pesnicu i Maribor. Na grebenu dolazimo do asfaltirane ceste po kojoj idemo desno u naselje Hrenca. Nakon kratkog spusta se opet počinjemo uspinjati do križanja gdje nas put usmjerava lijevo na grebenski kolnik. Po njemu opet dolazimo do asfaltirane ceste sa koje ćemo ubrzo skrenuti ulijevo.
Hodamo po krajoliku Slovenskih gorica kojim se isprepliću vinogradi, voćnjaci i povremeni nasadi bogate šume. Pogled se proteže daleko prema Dravskom polju, Pohorju i produžetku Karavanki s Konjiškom gorom, Bočem i Donačkom gorom.
Prolazeći pored vinotoča i turističke farme, grebenska će nas cesta dovesti do Marijine hodočasničke crkve na Gorci pri Malečniku.

Kroz crkveno dvorište nastavljamo po križnom putu do centra Malečnika. Uz crkvu sv. Petra, gdje skrećemo lijevo, se put spušta do glavne ceste uz rijeku Dravu. Na glavnoj se cesti nećemo zadržavati već na prvom križanju skrećemo desno prema Trčovi. Po pločniku idemo do prvog skretanja lokalne ceste gdje skrećemo lijevo. Po toj ćemo se lokalnoj cesti, djelomično kroz šumu i pored odvojenih stambenih kuća, popeti na greben Trčove. Na križanju ćemo krenuti desno po grebenskoj cesti u smjeru Metave.
Pored odvojenih kuća ubrzo dolazimo do križanja gdje skrećemo desno. Za samo nekoliko metara idemo lijevo na lokalnu cestu koja se spušta u naselje novijih kuća. U naselju nas oznake usmjeravaju lijevo po ulici na čijem kraju ponovno počinjemo uspon na greben naselja Trčova. Na grebenu dolazimo do križanja na kojem skrećemo desno na lokalnu cestu do kraja asfalta. Ubrzo ćemo se naći u šumi kroz koju ćemo preko Kamenščaka doći do prvih kuća u naselju Zgornji Duplek.
U naselje novijih kuća u Zgornjem Dupleku se iz Kamenščaka isprva spuštamo po šljunčanoj, a potom i asfaltiranoj cesti. U naselju prvo skrećemo lijevo, a onda na glavnoj cesti desno. Ubrzo ćemo se naći na križanju s europskim kulturnim putem sv. Martina Tourskoga koja dolazi iz Miklavža na Dravskem polju. Od tog križanja pa do Vurberka nas opet vode bijelo-žute oznake za tematske pješačke staze.
Put nastavljamo ulijevo po kolniku koji prolazi kroz livade i polja u smjeru Spodnjeg Dupleka. Na kraju kolnika je križanje asflatiranih cesta. Mi idemo ravno, a onda kod prve kuće desno po šljunčanoj cesti. Po rubu dravske terase se spuštamo do kuća u naselju Spodnji Duplek. Po cesti idemo lijevo do skretanja za novu pješačku stazu. Ona nas vodi direktno u centar Spodnjeg Dupleka gdje stoji lijepo uređena zgrada općine.

Prije nego li u naselju Hrenca napustimo asfaltiranu cestu i pređemo na grebenski kolnik, od naše se rute odvaja put po kojem možemo posjetiti i Baziliku sv. Marije u centru Maribora. Put nastavljamo ravno po asfaltiranoj cesti gdje skrećemo lijevo prema turističkoj farmi. Na obližnjem križanju opet idemo lijevo, a nakon par metara desno, nizbrdo prema autocesti. Prolazimo ispod autoceste po lokalnoj cesti koja se penje uzbrdo pored odvojenih kuća. Prelazimo Meljski hrib i spuštamo su u naselje Meljski Dol gdje preko nadvožnjaka prelazimo preko brze ceste i pruge Maribor – Graz. Nakon nadvožnjaka dolazimo na Šentiljsku cestu po kojoj idemo prema centru grada. Po Partizanskoj cesti prolazimo željeznički i autobusni kolodvor i dolazimo do Marijine Bazilike koja stoji neposredno do Trga slobode.
 

Karta lokacije puta:
Zemljevid etape
Profil puta:
Profil etape
Informacije:
informacije prenocisca gostisca vinske_kleti turisticne_kmetije