3: MALEČNIK, p. c. Djevice Marije na Gorci, n. v. 346 m

 Leži na vinorodnom brežuljku nad Malečnikom s prekrasnim pogledom na okolicu Maribora.

Crkva koju je do 1820. godine okruživala čvrsta utvrda je jednodijelna kasnogotička građevina iz 1517. godine. Sastoji se od ulazne aule, zvonika, lađe i prezbiterija s dvjema baroknim kapelama dozidanim sa južne i sjeverne strane. Sa sjeverne je strane priključena i sakristija. Crkva je bila potpuno obnovljena između 1860. i 1864. godine. 1854. godine su untrašnjost crkve prema zamisli gračkog slikara Tendlera poslikali Jakob Brollo i Tomaž Fantoni sa četiri pomoćnika. Zidne slike se bave motivima iz Marijinog života, a na svodu između poslikanih rebara stoje prikazi alegorija iz lauretanskih litanija i anđeli s Marijinim amblemima. Posebno treba obratiti pažnju na figuralnu kompoziciju na slavoluku gdje su pod plaštom gorske Marije okupljeni Marijini čestitari. Među njima ćemo prepoznati biskupa Slomšeka i župana Marka Glazera, naručitelja i platitelja obnove crkve na Gorci. Glavni oltar je iz 19. stoljeća, a izrađen je u radionici majstora Kainza. U njemu je stariji milosrdni kip Marije Pomoćnice s Isusom u naručju. Figuralna skupina prizora Marijine krunidbe datira iz 17. stoljeća, a nalazi se u prezbiteriju, u udubini u zidu. U sjevernoj kapeli nalazimo oltare sv. Valentina i Florjana, u južnoj kapeli oltar Antona Padovanskog, dočim su u lađi bočni oltari sv. Urbana i Ane. Nekoć je crkva imala čak osam oltara.

 

Do crkve na Gorci vodi 14 kapelica križnog puta iz 1847. godine. Kod druge kapelice stoji kameni spomenik u obliku piramide koji je 1817. postavljen u spomen na župana M. Breznika kojega je na putu prema Gorci na tom mjestu sustigla smrt. Zadnja kapelica stoji na groblju koje okružuje brdsku crkvu.

 

Glavni hodočasnički zbor je 8. rujna.

 

Župa Sv. Peter pri Mariboru

Malečnik 34

SI-2229 Malečnik

Tel: +386 (0)2 473 00 38

Web:www.zupnije.rkc.si/malecnik

 


 

Forografija crkve:
MALEČNIK, p. c. Djevice Marije na Gorci, n. v. 346 m

Opis: Crkva Djevice Marije na Gorci, Malečnik