29: POLENŠAK, ž. c. Marijinog naviještenja, n. v. 297 m

Današnju hodočasnu crkvu su podigli u razdoblju od 1621. do 1633. godine, a obnovili u vrijeme procvata hodočašća te 1722. godine još jednom posvetili. Pogled na zgradu crkve ukazuje na barokno podrijetlo, a unutrašnjost prezbiterija sardži i gotičke elemente.
O nastanku hodočasnog puta predaja kaže da su preko Polenšaka putovala braća Ćiril i Metod u pratnji mladih momaka iz Poljske u Rim. Morali su stati uz rijeku Muru jer je jedan od braće ozljedio nogu. Dok se je odmarao, izrezbario je ikonu Majke božje i rekao da će ju objesiti na onom mjestu odakle prvi puta ugledaju zidine rimske Poetovie (današnji Ptuj). To se je dogodilo kod velike lipe na Polenšaku. Braća su na nju objesila sliku Marijinog nagoviještenja, a ljudi su pohrlili moliti se kod nje.
U vremenima zaraznih bolesti, posebno kuge, je ovamo nedjeljama i praznicima dolazilo po više tisuća hodočasnika. Kronika bilježi da je 1872. godine Majci božjoj na Polenšaku došlo čak 40.000 hodočasnika. Današnja crkva s visokim zvonikom odaje baroknu sliku s jednim glavnim i četiri bočna oltara koji su djelo Jožefa Holzingera. U glavnom oltaru kraljuje Marija s Isusom u naručju, okružena anđelima.
Najnovija akvizicija crkve su nove orgulje iz 2009. godine.
Župni blagoslov je prve nedjelje u srpnju.

Župa Polenšak
Polenšak 10
SI-2257 Polenšak
Tel: +386 (0)2 761 02 55
E-mail: zupnija@polensak.com
Web: www.zupnija.polensak.com 

 

Forografija crkve:
POLENŠAK, ž. c. Marijinog naviještenja, n. v. 297 m

Opis: Crkva Marijinog naviještenja, Polenšak

Forografija crkve:
POLENŠAK, ž. c. Marijinog naviještenja, n. v. 297 m

Opis: Crkva Marijinog naviještenja, Polenšak