17: ZAGORJE (kod Lesičnog), ž. c. Marije pomoćnice, n. v. 452 m

Velebna crkva Zagorske Majke božje već na prvi pogled pokazuje da nije obična provincijska podružnica. Predaja kaže da je na tom mjestu još u vrijeme Eme Krške (11. stoljeće) stajala kapela. Nad glavnim ulazom stoji godina 1661., ali da je crkva starija pokazuje mala nadstropna kapela sv. Duha ili „celjska kapela“ sa južne strane crkve. Ona ima gotički svod, a na spoju je isklesan celjski grb sa šestokrakom zvijezdom.
Početkom 18. stoljeća je Ignac Maria grof Attems dao dozidati prezbiterij i obje kapele, lađi dodati svodove i poslikati ju, te preurediti oratorij.
Veliki oltar datira iz 18. stoljeća, a potpisuje ga Janez Gregor Božič iz Laškog. U oltaru kraljuje mnogo stariji Marijin kip koji je okružen anđelima, a nad njom je Bog Otac sa sv. Duhom.
U plitkim udubinama su naslikana dva bočna oltara: sv. Lenarta, Uršule i Marjete, koji su pokriveni s misionarskim križem i plastikom sv. Uršule.
Moramo spomenuti i masivni zvonik i dvije bočne kapele: sv. Josipa, koja je poslikana s prizorima iz njegovog života, te sv. Obitelji. Desna je pak posvećena sv. Dizmi – desnom razbojniku.
Fascinantne freske, djelo Antona Lerchingera, prikazuju prizore Marijine krunidbe, evanđelista, skupine ubogih i grofa Attemsa kao zatvorenika.
Crkva ima i lijepe barokne orgulje, djelo majstora Janečeka iz 1731. godine i izvenredno bogatu, raskošno pozlaćenu baroknu propovjedaonicu.
Poznata su dva glavna hodočašća: „zagorsko ili štajersko hodočašće“ na šestu nedjelju nakon Uskrsa te „leskovško hodočašće“ na nedjelju prije sv. Lovrenca.

Župa Zagorje
Zagorje 48
SI-3261 Lesično
E-mail: zupnija.zagorje@rkc.si

Opskrbljuje ju župa Pilštanj:
Pilštanj 13, SI-3261 Lesično,
Tel: +386 (0)3 809 50 10,
E-mail: zupnija.pilstanj@rkc.si
 

Forografija crkve:
ZAGORJE (kod Lesičnog),  ž. c. Marije pomoćnice, n. v. 452 m

Opis: Crkva Marije pomoćnice, Zagorje (kod Lesičnog)

Forografija crkve:
ZAGORJE (kod Lesičnog),  ž. c. Marije pomoćnice, n. v. 452 m

Opis: Crkva Marije pomoćnice, Zagorje (kod Lesičnog)