16: DOBJE PRI PLANINI, ž. c. Karmelske Majke božje, n. v. 550 m

Crkvu su mještani izgradili početkom 17. stoljeća, a u pisanim izvorima se prvi puta spominje 1651. godine kada su joj dozidali zvonik. U prvoj polovici 18. stoljeća su joj dozidali i kapelu i prezbiterij. Crkva je isprva bila podružnica plištanjske pražupe te župe sv. Vida kod Planine. U župnu crkvu posvećenu Karmelskoj Majci božjoj je bila uzdignuta 1785. godine. 1827. godine je crkva podignuta, povišen je zvonik, a lađa je dobila svodove. 1878. godine su pak sa sjeverne strane crkve dignuli današnju veliku sakristiju s oratorijem.
U središnjoj niši velikog oltara je slika Karmelske Majke božje, a sa strane su postavljeni Joahim i Ana. Kipovi su djelo Josepha Oblettera iz Grödena iz 1906. godine. Mali bočni oltari u baroknoj tradiciji su posvećeni Josipu i Mariji od krunice, a oltar u kapeli sv. Barbari. Propovjedaonicu je 1879. godine izgradio Janez Šubic, križni put datira iz 1894. godine, a orgulje u baroknoj tradiciji iz 1840.
U zadnjih dvadeset godina je crkva bila potpuno obnovljena.


Župa Dobje pri Planini
Dobje pri Planini 4
SI-3224 Dobje pri Planini
Tel: +386 (0)3 579 62 03

Opskrbljuje ju župa Kalobje:
Kalobje 12, SI-3233 Kalobje,
Tel: +386 (0)3 579 50 44


 

Forografija crkve:
DOBJE PRI PLANINI, ž. c. Karmelske Majke božje, n. v. 550 m

Opis: Crkva Karmelske Majke božje, Dobje pri Planini

Forografija crkve:
DOBJE PRI PLANINI, ž. c. Karmelske Majke božje, n. v. 550 m

Opis: Crkva Karmelske Majke božje, Dobje pri Planini