13: ZAVRŠE PRI GROBELNEM, p. c. Marije dobroga svijeta, n. v. 338 m

Crkvu s dominantnom pozicijom u širem prostoru obilježavaju dva velika potpornja. Potporanj na zvoniku na južnom kutu crkve stvara smion luk.
Crkvu su gradili početkom 16. stoljeća, čemu svjedoči i godina na vanjskoj strani prezbiterija. Isprva su ju činili ravno pokrivena lađa i prezbiterij sa zvjezdano-rebrastim svodom. U prvoj polovici 18. stoljeća je i lađa dobila svod, uređena je empora, dozidana je sakristija i kupljena je nova oprema za crkvu. 1800. godine je zvonik dobio upečatljiv krov u obliku niske piramide.
Unutrašnjost karakterizira rebrasti svod u prezbiteriju. Veliki barokni oltar je iz prve polovice 18. stoljeća, a na njemu kraljuje gotički kip Marije sa početka 16. stoljeća. Bočne oltare je 1853. godine izradio Leopold Götzl iz Celja i na njih prenio svece sa prijašnjih oltara koje je 1800. oštetila munja. Orgulje su iz 1826. godine, djelo gračkog majstora Matija Kreinza.
Crkvu okružuju ovalni zidovi groblja. Na napuštenom groblju su pokopani slavisti Mihael Zagajšek (1739–1827), župan u Kalobju, i Jožef Ulaga (1815–1892), župan u Šentvidu kod Grobelnog. Natpis na Zagajšekovoj grobnici je na slovenskom pismu bohoričica i nedavno je obnovljen.

Župa Šentvid pri Grobelnem

Šentvid 5
SI-3231 Grobelno
Tel: +386 (0)3 579 42 54
 

Forografija crkve:
ZAVRŠE PRI GROBELNEM, p. c. Marije dobroga svijeta, n. v. 338 m

Opis: Crkva Marije dobroga svijeta, Završe pri Grobelnem

Forografija crkve:
ZAVRŠE PRI GROBELNEM, p. c. Marije dobroga svijeta, n. v. 338 m

Opis: Crkva Marije dobroga svijeta, Završe pri Grobelnem