9: KOSTRIVNICA, ž. c. Čenstohovske Majke božje, n. v. 297 m

1750. godine je jedan hodočasnik iz Čenstohove donio sliku jasnogorske Marije u crkvu sv. Lenarta u Dreveniku koja je u to vrijeme bila župna crkva Kostrivnice. Obzirom da je ta stara crkva bila daleko te da je župni centar s gospodarskim zgradama bio na opasnom, kliznom zemljištu, u 18. su stoljeću mještani i tadašnji župan Franc Grmič odlučili podignuti novo svetište koje bi bilo bliže centru župe i na sigurnijem mjestu. Uspjeli su sagraditi sadašnju baroknu crkvu u rekordnom roku od 1766. do 1769. godine u Zgornjoj Kostrivnici, na brijegu koji im je darovao rogaški grof Leslie. Još prije gradnje su odlučili da će crkvu posvetiti „Poljskoj Mariji“.

 

Hodočasnike još uvijek osvaja dinamična vanjština, a kada uđu u crkvu su još očaraniji. Glavni oltar je prekrasno barokno djelo. Donijeli su ga iz mariborske crkve sv. Alojzija nakon što su zatvorili tamošnji jezuitski samostan. Ostala četiri oltara su lijepo barokno djelo majstora Franca Kotnika iz 1859. godine.

 

Glavni hodočasnički zbor je na Jakovljevu nedjelju (prema imendanu sv. Jakova pada na 25. srpanj). Upravo je na tu nedjelju 1784. godine glavni oltar bio posvećen Mariji u čast.

 

Župa Kostrivnica

 

Zgornja Kostrivnica 2

 

SI-3241 Podplat

 

Tel: +386 (0)3 582 42 50

 


 

Forografija crkve:
KOSTRIVNICA, ž. c. Čenstohovske Majke božje, n. v. 297 m

Opis: Crkva Čenstohovske Majke božje, Kostrivnica

Forografija crkve:
KOSTRIVNICA, ž. c. Čenstohovske Majke božje, n. v. 297 m

Opis: Crkva Čenstohovske Majke božje, Kostrivnica