6: PODLEHNIK, p. c. Device Marije

Marijino cerkev so sredi 15. stoletja pozidali dominikanci, kasneje so jo skupaj s posestvi prevzeli minoriti. Prvotno je imela z ravnim stropom pokrito ladjo, ki jo šilasti slavolok
veže z arhitektonskim gotskim prezbiterijem. Tega na zunanji strani podpirajo štirje oporniki. Prezbiterij in zvonik sta nedvomno najstarejši del cerkve, h kateri je bila sedanja ladja prizidana pozneje. Na južni strani prezbiterija je prizidan gotski stolp. Na prehodu iz prezbiterija v ladjo je grobnica, v kateri so mogoče pokopani tudi lihteneški gospodje. Glavni oltar je iz leta 1782. Kip Matere božje z detetom iz 17. stoletja stoji v zidni vdolbini prezbiterija. Na severni strani ladje je bila pozneje prizidana baročna kapela sv. Antona Padovanskega, ki ga je ustvaril mariborski kipar J. Straub. Tudi oba stranska oltarja sta njegovo delo iz okoli leta 1750.
V času turških vpadov je cerkev dobila taborsko obzidje, ki pa se do danes ni ohranilo. Okoli cerkve je bilo tudi prvotno pokopališče.
Do leta 1828 je bila to farna cerkev, ko so sedež župnije prenesli k sv. Trojici.
Domačini jo imenujejo tudi cerkev Sv. Antona po stranski kapeli.

 

Župnija Sv. Trojica – Podlehnik
Gorca 6
2286 Podlehnik
Tel: +386 (0)2 788 41 11
 

Fotografija cerkve:
PODLEHNIK, p. c. Device Marije

Opis: Cerkev Device Marije, Podlehnik

Fotografija cerkve:
PODLEHNIK, p. c. Device Marije

Opis: Cerkev Device Marije, Podlehnik