5: VURBERK, ž. c. Marijinega vnebovzetja

Cerkev leži tik pod ostanki vurberškega gradu in je do leta 1785, ko je postala župnijska, služila za verske namene grofov in vseh, ki so bili povezani z gradom. Prvotna cerkev se omenja že leta 1336, druga, posvečena sv. Nikolaju, pa leta 1510 in je v času turških vpadov in protestantizma doživela precej škode. Zaradi romarskih in drugih potreb so v letih 1773–1776 po načrtih Janeza Fuchsa iz Maribora zgradili sedanjo cerkev.
Enoladijska cerkev ima polkrožni prezbiterij, zvonik s čebulasto streho in prizidano zakristijo. Kupolo je na željo faranov leta 1893 z Marijinimi prizori poslikal Franc Gornik. V glavnem oltarju je najstarejši del kip Marije z detetom, ki izhaja iz 15. stoletja, a so ga po uničenju v 17. stoletja obnovili. Oltarni nastavek z menzo je delo ljubljanskega mojstra Luke Misleja iz leta 1724. V 19. stoletju je cerkev dobila tudi nova stranska oltarja, posvečena sv. Jožefu in sv. Križu. Pomembna kiparska dela v notranjosti so izvedli v delavnicah Mersijev in Holzingerja.
Na notranjih in zunanjih zidovih cerkve so vzidani rimski nagrobnik in nagrobniki z reliefi vurberških graščakov iz 16. in 17. stoletja.
Osrednji romarski shod je 15. avgusta.

 

Župnija Vurberk
Vurberk 86
2241 Sp. Duplek
Tel:+386 (0)2 681 00 57
Web: www.zupnije.rkc.si/vurberk
 

Fotografija cerkve:
VURBERK, ž. c. Marijinega vnebovzetja

Opis: Cerkev Marijinega vnebovzetja, Vurberk

Fotografija cerkve:
VURBERK, ž. c. Marijinega vnebovzetja

Opis: Cerkev Marijinega vnebovzetja, Vurberk