3: MALEČNIK, p. c. Device Marije na Gorci, n. v. 346 m

 

Leži na vinorodnem gričevju nad Malečnikom s čudovitim razgledom po mariborski okolici.
Cerkev, ki jo je do leta 1820 obdajal močan tabor, je enotna poznogotska stavba iz leta 1517. Sestavljajo jo vhodna lopa, zvonik, ladja in prezbiterij z dvema baročnima kapelama, prizidanima na južni in severni strani in s prav tako na severni strani priključeno zakristijo. V letih 1860–1864 so cerkev v celoti obnovili. Leta 1854 sta notranjščino cerkve po zamisli graškega slikarja Tendlerja poslikala Jakob Brollo in Tomaž Fantoni s štirimi pomočniki. Slikarija na stenah nam kaže prizore iz Marijinega življenja, na oboku med poslikanimi rebri pa upodobitve alegorij iz lavretanskih litanij in angele z Marijinimi emblemi. Posebej velja opozoriti na figuralno kompozicijo na slavoloku, kjer so pod plaščem gorske Marije zbrani Marijini častilci, med njimi škof Slomšek in župnik Marko Glazer, naročnik in plačnik obnovitvenih del na Gorci. Glavni oltar je iz 19. stoletja, narejen v delavnici mojstra Kainza. V njem je starejši milostni kip Marije Pomočnice z Jezusom v naročju. Figuralna skupina prizora Marijinega kronanja iz začetka 17. stoletja je umeščena v stensko vdolbino v prezbiteriju. V severni kapeli sta oltarja sv. Valentina in Florjana, v južni kapeli oltar Antona Padovanskega, v ladji pa stranska oltarja sv. Urbana in Ane. Nekoč naj bi cerkev imela kar osem oltarjev.
Do cerkve na Gorci vodi 14 kapelic križevega pota iz leta 1847. Pred drugo kapelico stoji kamnit piramidast spomenik, ki so ga leta 1817 postavili v spomin na župnika M. Breznika, ki ga je na poti na Gorco na tem mestu doletela smrt. Zadnja kapelica stoji na pokopališču, ki obdaja gorsko cerkev.

 

 

Župnija Sv. Peter pri Mariboru
Malečnik 34
2229 Malečnik
Tel: +386 (0)2 473 00 38
Web: www.zupnije.rkc.si/malecnik


 

Fotografija cerkve:
MALEČNIK, p. c. Device Marije na Gorci, n. v. 346 m

Opis: Cerkev Device Marije na Gorci, Malečnik