2: JARENINSKI DOL, ž. c. Marijinega vnebovzetja

Prvotno romansko cerkev je že pred letom 1135 dal sezidati plemič Rudolf Wittenswald, ki se je med letoma 1131 in 1133 udeležil sovražnega napada na krškega škofa Hildebolda. V znak sprave je cerkev, svojo last, s posestvi vred poklonil salzburškemu nadškofu, ta pa jo je podaril admontskemu samostanu. Cerkev je bila že od leta 1160 sedež pražupnije.
Sedanja cerkvena ladja je v osnovi še romanska, drugače pa v celoti poznogotska. Turki so jo leta 1532 požgali, a je bila cerkev nato obnovljena. V 17. stoletju so ji prizidali Blaževo, v 18. stoletju pa kapelo sv. Križa. Oprava v cerkvi je baročna, prižnica iz leta 1768 je delo J. Holzingerja, stranska oltarja iz leta 1755 J. Strauba, križev oltar iz okoli leta 1740 pa F. J. Strauba. Samo cerkev krasijo poslikave J. Brolla. Cerkev ima tudi zanimiv poznogotski zvonik s kamnito streho in je kot tak edinstven v Sloveniji. Zraven cerkve, ki jo je nekoč obdajalo pokopališče, je tudi stara okrogla kostnica sv. Mihaela z apsido, ki ima sicer baročna oboka in stenske predrtine, vendar v svoji zasnovi izhaja iz 12. stoletja.
Farni praznik (žegnanje) je na dan Marijinega vnebovzetja 15. avgusta.

 

Župnija Jarenina
Jareninski dol 12
2221 Jarenina
Tel:+386 (0)2 640 75 01
 

Fotografija cerkve:
JARENINSKI DOL, ž. c. Marijinega vnebovzetja

Opis: Cerkev Marijinega vnebovzetja, Jareninski dol

Fotografija cerkve:
JARENINSKI DOL, ž. c. Marijinega vnebovzetja

Opis: Cerkev Marijinega vnebovzetja, Jareninski dol