1: ZGORNJA VELKA, ž. c. Marije Snežne, n. v. 405 m

Nastanek cerkve sodi v čas kužnih epidemij. Takrat so v bližini gradu Trate, na desni strani reke Mure na Einsiedelbergu leta 1689 zgradili majhno cerkvico, imenovano Marija Snežna. V njej so prebivali menihi puščavniki – eremiti. Cerkev so v dobi jožefinskih reform leta 1788 podrli in nato v letih 1789–1791 zgradili novo cerkev. Za njeno gradnjo so Velčani uporabili ves material razpadajoče cerkve na Einsiedelbergu. Vsa dela je vodil takratni kaplan pri Mariji Snežni Matija Purgaj, ki je v njej imel tudi prvo mašo.
Cerkev je enoladijska s prizidanim kvadratnim zvonikom. Ob južni fasadi je razpelo s Križanim. Notranjščina je obokana, ob ladji so kapele. Oprema cerkve je baročna. Glavni oltar in prižnica sta delo Jožefa Holzingerja, nekaj plastik je izdelal radgonski kipar Janez Klein. Cerkev je bila nekoč znamenita božja pot, ki pa se tudi danes vse bolj uveljavlja.
Leta 2009 je bila razglašena za romarsko pot.
Ob cerkvi je obnovljen vodnjak, na katerem lahko preberemo verze Toneta Kuntnerja: »Ne boš odšel lačen, ne boš odšel žejen, človek popotni z Marije Snežne. Tu se naužiješ lepote in mira, napiješ resnice iz čistega vira.«

 

 

Župnija Marija Snežna
Zgornja Velka 43
2213 Zgornja Velka
Tel: +386 (0)2 644 88 11
 

Fotografija cerkve:
ZGORNJA VELKA, ž. c. Marije Snežne, n. v. 405 m

Opis: Cerkev Marije Snežne, Zgornja Velka

Fotografija cerkve:
ZGORNJA VELKA, ž. c. Marije Snežne, n. v. 405 m

Opis: Cerkev Marije Snežne, Zgornja Velka