29: POLENŠAK, ž. c. Marijinega obiskanja, n. v. 297 m

Današnjo božjepotno cerkev so postavili v obdobju 1621–1633 in jo obnovili v času razcveta romanj ter leta 1722 še enkrat posvetili. Pogled na cerkveno stavbo kaže na baročno poreklo, notranjščina prezbiterija pa ima še gotske prvine.
O začetku božje poti legenda pravi, da sta iz Poljske čez Polenšak potovala brata Ciril in Metod s spremstvom mladih fantov v Rim. Ob reki Muri so se morali ustaviti, ker si je eden izmed bratov poškodoval nogo. Med počitkom je izrezljal ikono Matere božje in dejal, da jo bo obesil na tistem mestu, od koder bodo prvič zagledali obzidje rimske Poetovie (današnji Ptuj). To se je zgodilo pri veliki lipi na Polenšaku in nanjo sta brata obesila podobo Marijinega obiskanja, h kateri so se ljudje zatekali k molitvi.
V času nalezljivih bolezni, posebno kuge, je sem ob nedeljah in praznikih prihajalo po več tisoč romarjev. V kroniki je zapisano, da je prišlo leta 1872 k Materi božji na Polenšak 40.000  romarjev.
Današnja cerkev z visokim zvonikom nam kaže baročno podobo z glavnim in štirimi stranskimi oltarji, ki so delo Jožefa Holzingerja. Na glavnem oltarju kraljuje Marija z Jezusom v naročju, obdana z angeli.
Najnovejša pridobitev cerkve so nove orgle iz leta 2009.

Župnija Polenšak
Polenšak 10
2257 Polenšak
Tel: +386 (0)2 761 02 55
E-mail: zupnija@polensak.com
Web: www.zupnija.polensak.com 
 

Fotografija cerkve:
POLENŠAK, ž. c. Marijinega obiskanja, n. v. 297 m

Opis: Cerkev Marijinega obiskanja, Polenšak

Fotografija cerkve:
POLENŠAK, ž. c. Marijinega obiskanja, n. v. 297 m

Opis: Cerkev Marijinega obiskanja, Polenšak