28: NEGOVA, ž. c. Marijinega rojstva, n. v. 285 m


Cerkev v središču kraja je sodila pod okrilje bližnjega gradu Negova. Prvotno gotsko cerkvico je leta 1556 dala postaviti grofica Katarina Trauttmannsdorf. Ker je postala cerkev premajhna, jo je tedanji župnik Andrej Adam Nudl povečal. Sedanja cerkev je bila v celoti zgrajena med letoma 1699 in 1710. O tem priča letnica 1710 na vhodnem portalu. Leta 1850 je bila prizidana še Križeva kapela, in sicer z materialom iz nekdanjega pokopališkega obzidja. Notranjščino sta leta 1927 poslikala Alojzij Mauk iz Kapele in Franc Gornik iz Malečnika.
Glavni oltar, posvečen Mariji Devici, je iz leta 1712, stranska oltarja sta  postbaročna izdelka. Vsi oltarji so predelani in opremljeni s tirolskimi kipi iz leta 1888. Oltar v Križevi kapeli je preprosto delo iz srede 19. stoletja. Prižnica in orgle baročnega tipa z rokokojsko ornamentiko so iz leta 1760, dopolnjene so bile leta 1893.
Župnišče je iz leta 1763. Ob poti med cerkvijo in gradom stoji kamniti kip Janeza Nepomuka iz 1. polovice 18. stoletja, pred cerkvijo pa na baročnem podstavku novejši kamniti kip Karla Boromejskega.
Farno žegnanje je 8. septembra, na praznik Marijinega rojstva, in leta 2010 so na ta dan praznovali 300-letnico romarske župnijske cerkve.

Župnija Negova
Negova 14
9245 Sp. Ivanjci
Tel: +386 (0)2 560 10 05
 

Fotografija cerkve:
NEGOVA, ž. c. Marijinega rojstva, n. v. 285 m

Opis: Cerkev Marijinega rojstva, Negova

Fotografija cerkve:
NEGOVA, ž. c. Marijinega rojstva, n. v. 285 m

Opis: Cerkev Marijinega rojstva, Negova