27: BREZJE (nad Žetalami, Čermožiše), p. c. Marije Tolažnice, n. v. 385 m

Povod za gradnjo romarske cerkve Marije Tolažnice (domače ime Marijatrošt) naj bi bile kužne bolezni, ki so pustošile v Halozah.
Legenda pravi, da naj bi se tukaj pastirčku prikazala Marija in mu povedala, da je to kraj, kjer bo delila milosti. Pobožni ljudje so nato tu postavili kapelico z Marijino podobo. Tedaj je začela po dolini razsajati huda kuga, ki je prizadela tudi pastirčkovo družino; umrli so vsi razen njegove matere. Žalostna mati se je odpravila s truplom mrtvega sina k Marijini kapelici in tam se je zgodil čudež: pastirček se je ozdravljen zbudil. Ko se je to razvedelo, so začeli prihajati sem tudi drugi bolniki in mnogi so bili uslišani.
Prav to je najbrž spodbudilo rogaškega gospoda Seifrida plemenitega Eggenberga, da je v letih 1717–1725 zgradil to baročno svetišče. Načrte za cerkev je verjetno napravil mariborski arhitekt Janez Fuchs starejši. Stavba ima prostorno ladjo, na obeh straneh po tri kapele z emporami. Prezbiterij stoji kar za pet stopnic više kakor ladja. Razkošni oltar z Marijinim kipom je lepo rezbarsko in pozlatarsko delo, najverjetneje iz Mersijeve rezbarske delavnice. Njemu podobni so drugi stranski oltarji in prižnica. Orgle so delo celjskega orglarja Janečka iz leta 1763.
Glavni shod je na »jarmek«, na Jernejevo nedeljo, 24. avgusta.

Župnija Žetale
Žetale 3
2287 Žetale
Tel: +386 (0)2 769 21 01
 

Fotografija cerkve:
BREZJE (nad Žetalami, Čermožiše), p. c. Marije Tolažnice, n. v. 385 m

Opis: Cerkev Marije Tolažnice, Brezje (nad Žetalami, Čermožiše)

Fotografija cerkve:
BREZJE (nad Žetalami, Čermožiše), p. c. Marije Tolažnice, n. v. 385 m

Opis: Cerkev Marije Tolažnice, Brezje (nad Žetalami, Čermožiše)