24: SPODNJE TINSKO, p. c. Matere božje, n. v. 403 m

Na strmem griču sredi vinogradov stojita cerkvi sv. Matere božje in sv. Ane.
Legenda pravi, da je bilo Tinsko nekoč močno poraslo z divjim rastjem in grmovjem, na vrhu Tinske gore pa je stala le cerkev sv. Ane. Za časa Celjskih grofov se je ena od njihovih brhkih gospodičen v tistih krajih izgubila in Celjski so se zaobljubili, da tik ob cerkvi sv. Ane zgradijo še eno, če izgubljeno deklico najdejo živo in zdravo. Dekle so res našli in v zahvalo na uslišano prošnjo dali zgraditi cerkev Matere božje.
Marijina cerkev je bila zgrajena v drugi polovici 15. stoletja. Njena zunanjščina izraža poznogotsko arhitekturo z bogatimi kamnoseškimi detajli. Ladjo, ki je imela sprva raven strop, so leta 1524 obokali in jo spremenili v dvoladijski dvoranski prostor.
V velikem oltarju, ki je bil med letoma 1760 in 1770 predelan v baročnem stilu, stoji kamniti Marijin kip iz okoli leta 1400. Kar šest stranskih oltarjev je izdelala Mersijeva rezbarska delavnica iz Rogatca, krasijo pa jih podobe rogaškega slikarja Antona Lerchingerja. Delo iste rezbarske delavnice sta tudi prižnica in Marijin prestol sredi cerkve.
Na Tinskem je še vedno živa romarska tradicija. Na predvečer Marijinega praznika, 14. avgusta, se romarji zberejo v procesiji z lučkami.

Župnija Zibika
Zibika 6
3253 Pristava pri Mestinju
Tel: +386 (0)3 582 31 84
 

Fotografija cerkve:
SPODNJE TINSKO, p. c. Matere božje, n. v. 403 m

Opis: Cerkev Matere božje, Spodnje Tinsko

Fotografija cerkve:
SPODNJE TINSKO, p. c. Matere božje, n. v. 403 m

Opis: Cerkev Matere božje, Spodnje Tinsko