20: GRADIŠČE (nad Podsredo), p. c. Matere božje sedem žalosti, Stare gore nad Podsredo, n. v. 382 m

K cerkvi Žalostne Matere božje ali na Stare gore nad Podsredo, kot jih ljudsko poimenujejo, nas vodi kalvarijska pot. Na vrhu hriba nas pričakata Marijina cerkev in kapela sv. Ane. Osrednja, nekdanja romarska cerkev Matere božje sedem žalosti je bila prvič omenjena leta 1347, sedanja stavba pa je iz začetka 15. stoletja. Njen prvotni gotski značaj posebej poudarjajo mogočni klesani oporniki, nameščeni okrog prezbiterija in na vogalih zahodne stene.
Cerkvena notranjščina, v katero pridemo po stopnicah, se je v prvotni obliki ohranila le še v tristrano sklenjenem prezbiteriju, v katerem so v zadnjih letih odkrili poslikavo. Od opreme izstopa veliki poznobaročni glavni oltar iz 2. polovice 18. stoletja s kipom pieta, ki ga pripisujejo ptujskogorski delavnici iz okoli leta 1410.
Stranska oltarja sta posvečena sv. Štefanu in sv. Roku ter Mariji Magdaleni. Prižnica je rokokojska, imeniten križev pot pa se odlikuje s podnapisi v bohoričici. Središče romarskega čaščenja je novejši Stufflerserjev Marijin kip iz leta 1902, postavljen na rezljan baročni prestol.
Nad cerkvijo je postavljena kapela sv. Ane, ki je nekoliko starejša od Marijine cerkve in jo lahko datiramo v 14. stoletje.
Križev pot kapelic je iz leta 1834 in obsega 13 kapel. Maše so v cerkvi na tiho in na binkoštno nedeljo.

Župnija Podsreda
Podsreda 35
3257 Podsreda
Tel: +386 (0)3 580 61 17
 

Fotografija cerkve:
GRADIŠČE (nad Podsredo), p. c. Matere božje sedem žalosti, Stare gore nad Podsredo, n. v. 382 m

Opis: Cerkev Matere božje sedem žalosti, Gradišče

Fotografija cerkve:
GRADIŠČE (nad Podsredo), p. c. Matere božje sedem žalosti, Stare gore nad Podsredo, n. v. 382 m

Opis: Cerkev Matere božje sedem žalosti, Gradišče