19: KOZJE, ž. c. Marijinega vnebovzetja, n. v. 284 m


Marijina cerkev je bila omenjena že leta 1249. Iz tega časa izhaja vsaj njena ladja, prezbiterij je v obodnih zidovih gotski, današnjo podobo je cerkev dobila ob poznejših prezidavah.
Cerkev krasijo Fantonijeve freske iz leta 1883, sicer pa v notranjosti prevladuje stil s konca 19. stoletja iz domače Pavličeve in tirolske Stuffleserjeve delavnice. Veliki oltar je podobarsko delo v baročni tradiciji iz leta 1893. V polkrožni vdolbini na njem kraljuje bogato pozlačen kip Marije Vnebovzete v neogotskem slogu, ki so ga na glavni oltar namestili 1903, ko so končali vsa obnovitvena dela v cerkvi. Stranska oltarja sta podobarski deli iz leta 1892 in sta posvečena svetemu Frančišku Ksaveriju in Antonu Padovanskemu.
Oljna podoba Marijinega kronanja s sv. Trojico je iz srede 18. stoletja, krstni kamen pa iz leta 1786. Prižnica je neoromansko Pavličevo delo iz leta 1907, relifni križev pot pa je tirolski izdelek iz leta 1877.
Orgle so prenesene iz podružnične cerkve sv. Eme, izdelal jih je Anton Omerzel iz Podsrede leta 1881.
V desni kapeli se je ohranil visok, kamniti heraldični nagrobnik Christopha pl. Drachenburga iz leta 1516 s podobo zmaja.

Župnija Kozje
Kozje 38
3260 Kozje
Tel: +386 (0)3 580 12  44

Oskrbovana iz župnije Buče:
ŽU Buče, Buče 1, 3255 Buče
Tel: +386 (0)3 580 80 74

Fotografija cerkve:
KOZJE, ž. c. Marijinega vnebovzetja, n. v. 284 m

Opis: Cerkev Marijinega vnebovzetja, Kozje

Fotografija cerkve:
KOZJE, ž. c. Marijinega vnebovzetja, n. v. 284 m

Opis: Cerkev Marijinega vnebovzetja, Kozje