18: ZAGORJE (pri Lesičnem), Lurška jama

Lurška jama leži v gozdu ob vznožju naravnega skalnega previsa približno 250 m južno od Marijine cerkve v Zagorju. Je spodmol v peščenjaku miocenske starosti (okoli 20 mio. let), širok do 38 m in visok do 17 m ter močno porasel z mahom in bršljanom.
Pod spodmolom je oltar iz peščenjaka in lehnjaka ter v steni niša, kamor so ob religioznih obredih in romanjih postavili kipec Lurške Marije.
Ob oltarju je vodni izvir, ki je bil verjetno poznan in obiskovan že v preteklosti. Romarji, ki so hodili na romanje k Mariji Pomočnici v Zagorju, so poromali tudi skozi Lurško jamo, kajti veljalo je prepričanje, da je v potočku, ki teče tu skozi, zelo koristna in zdravilna voda za oči.
Iz leta 1920 je ohranjena namenilna listina, v kateri lastnika Jože in Marija Ivačič parcele, kjer ležita jama ter platno pred njo, zapuščata župnijski cerkvi sv. Marije v Zagorju v uporabo. Parcela je dana v rabo župnijski cerkvi za nabožne namene. Lastnika dovoljujeta tudi izgradnjo kapelice ali oltarja, pri katerih bi se izvajale pobožnosti v čast Lurški Materi božji. Dana je bila tudi pravica uporabe poti do jame v času procesij ali romanj.
Da bi povečali število romarjev, ki so prihajali v Zagorje, je župnik Alojz Kramaršič na posestvu Jožefa in Marije Ivačič uredil Lurško jamo. Pri celjskem kiparju Milošu Hohnjecu je v letih 1919 in 1921 naročil kipa Lurške Marije in blažene Bernardke, leta 1921 pa sta pozlatar Janez Bevc iz Celja in njegova žena Marija za Lurško jamo podarila še kip sv. Frančiška. Župnik je v Lurški jami opravljal tudi cerkvene obrede, predvsem večernice.
Ker pa je bila voda iz Lurške jame tudi vir zaslužka, okoli katerega so v vasi nastajali vse večji spori, je škof leta 1925 prepovedal opravljanje obredov v Lurški jami.
Po intenzivnem obiskovanju cerkve sv. Marije pred drugo svetovno vojno in tudi po njej je bila jama z oltarjem zapuščena in oltar zanemarjen. Ohranjeni sta le še ženski figuri, shranjeni v kapeli Lurške Matere božje v Podlogu pod Bohorjem. Usoda oziroma današnja lokacija svetnika ni znana.
Po strmi drči na robu spodmola so odlagali smeti in kosovni odpad, vendar so pred nekaj leti jamo očistili.
Domače kulturno društvo je jamo že večkrat uporabilo kot prizorišče za božično igro in koncerte.
Leta 2011 je bila jama v celoti obnovljena. Urejeno je odvodnjavanje in drenažiranje, obnovljen je zidec z izvirom pitne vode, utrjena je krožna pot okoli jame, urejeni sta hortikulturna zasaditev in potka v jami, nameščena so počivališča. Oltar s stebroma je v celoti rekonstruiran, ponovno pa v jami nad oltarjem stojita kipa Lurške Marije in Bernardke.

 

Fotografija cerkve:
ZAGORJE (pri Lesičnem), Lurška jama

Opis: Lurška jama, Zagorje (pri Lesičnem)

Fotografija cerkve:
ZAGORJE (pri Lesičnem), Lurška jama

Opis: Lurška jama, Zagorje (pri Lesičnem)