17: ZAGORJE (pri Lesičnem), ž. c. Marije pomočnice, n. v. 452 m

Mogočna cerkev Zagorske Matere božje že na zunaj kaže, da ni navadna podeželska podružnica. Po legendi naj bi na tem mestu, že v času sv. Eme Krške (v 11. stoletju) stala kapela. Nad glavnim vhodom naletimo na letnico 1661, vendar je cerkev starejša, saj o tem priča majhna nadstropna kapela sv. Duha ali »celjska kapela« na južni strani cerkve, ki je gotsko obokana, na sklepniku pa je izklesan celjski grb s šestkrakimi zvezdami.
V začetku 18. stoletja je Ignac Maria grof Attems dal prizidati prezbiterij in obe kapeli ter obokati in poslikati ladjo ter predelati oratorij.
Veliki oltar je iz 18. stoletja, delo Janeza Gregorja Božiča iz Laškega. Na oltarju kraljuje mnogo starejši Marijin kip, ki je obdan z angelčki, nad njo pa Bog Oče s Sv. Duhom.
V plitvih vdolbinah sta naslikana dva stranska oltarja: sv. Lenarta, Uršule in Marjete, ki pa sta zakrita z misijonskim križem in plastiko sv. Uršule.
Omeniti moramo še masiven zvonik in dve stranski kapeli: sv. Jožefa, ki je poslikana s prizori iz njegovega življenja, ter sv. Družine. Desna pa je posvečena sv. Dizmi – desnemu razbojniku.
Občudovanja vredne so freske, delo Antona Lerchingerja, ki prikazujejo prizore Marijinega kronanja, evangelistov, skupine ubogih in grofa Attemsa kot jetnika.
Cerkev ima tudi lepe baročne orgle, delo mojstra Janečeka iz leta 1731, in izredno bogato,  razkošno pozlačeno baročno prižnico.
Znano je dvoje glavnih romanj; »zagorsko ali štajersko romanje« na šesto nedeljo po veliki noči ter »leskovško romanje« na nedeljo pred sv. Lovrencem.

Župnija Zagorje
Zagorje 48
3261 Lesično
E-mail: zupnija.zagorje@rkc.si

Oskrbovana iz župnije Pilštanj:
ŽU  Pilštanj, Pilštanj 13, 3261 Lesično
Tel: +386 (0)3 809 50 10
E-mail: zupnija.pilstanj@rkc.si
 

Fotografija cerkve:
ZAGORJE (pri Lesičnem),  ž. c. Marije pomočnice, n. v. 452 m

Opis: Cerkev Marije pomočnice, Zagorje (pri Lesičnem)

Fotografija cerkve:
ZAGORJE (pri Lesičnem),  ž. c. Marije pomočnice, n. v. 452 m

Opis: Cerkev Marije pomočnice, Zagorje (pri Lesičnem)