16: DOBJE PRI PLANINI, ž. c. Karmelske Matere božje, n. v. 550 m

Cerkev so domačini zgradili v začetku 17. stoletja, v pisnih virih pa je prvič omenjena leta 1651, ko so ji prizidali zvonik. V 1. polovici 18. stoletja so ji prizidali kapelo in prezbiterij. Sprva je bila podružnica pilštanjske prafare in tudi župnije sv. Vida pri Planini. V župnijsko cerkev, posvečeno Karmelski Materi božji, je bila povzdignjena leta 1785. Leta 1827 so cerkev dvignili in obokali cerkveno ladjo ter povišali zvonik, leta 1878 pa so na severni strani cerkve postavili sedanjo veliko zakristijo z oratorijem.
V osrednji niši velikega oltarja je podoba Karmelske Matere božje, ob strani sta postavljena Joahim in Ana. Kipi so delo Josepha Obletterja iz Grödna iz leta 1906. Majhna stranska oltarja v baročni tradiciji sta posvečena Jožefu in Mariji rožnega venca, oltar v kapeli pa sv. Barbari. Prižnico je leta 1879 izdelal Janez Šubic, križev pot je iz leta 1894, orgle v baročni tradiciji pa so iz leta 1840.
Cerkev obdaja ovalna eskarpa. Do leta 1884 je bila pred zvonikom kostnica, kajti pri cerkvi so začeli v letu 1646 zaradi kuge pokopavati ljudi.
V zadnjih dvajsetih letih je bila cerkev v celoti obnovljena.

Župnija Dobje pri Planini
Dobje pri Planini 4
3224 Dobje pri Planini
Tel: +386 (0)3 579 62 03

Oskrbovana iz župnije Kalobje:
ŽU Kalobje, Kalobje 12, 3233 Kalobje,
Tel: +386 (0)3 579 50 44

 

Fotografija cerkve:
DOBJE PRI PLANINI, ž. c. Karmelske Matere božje, n. v. 550 m

Opis: Cerkev Karmelske Matere božje, Dobje pri Planini

Fotografija cerkve:
DOBJE PRI PLANINI, ž. c. Karmelske Matere božje, n. v. 550 m

Opis: Cerkev Karmelske Matere božje, Dobje pri Planini