15: KALOBJE, ž. c. Marijinega imena, n. v. 621 m

Velika božjepotna cerkev je bila zgrajena leta 1572 s še gotskimi prvinami. Posvečena je bila leta 1621. V 17. stoletju so ji prizidali zvonik, v začetku 18. stoletja pa so jo predelali in obokali ter spremenili okna. Okoli leta 1900 so na severnem delu cerkve dozidali veliko zakristijo z oratorijem.
Sedanja oprema je večinoma iz srede 19. stoletja. Osrednjo nišo oltarja krasi baročni Marijin kip, ki je predmet čaščenja že več kot dve stoletji. Nad južnim portalom visi trpeči Jezus iz druge polovice 18. stoletja.
Škof Anton Martin Slomšek je o Kalobju pisal v Drobtinicah, zlasti o zavzetosti tamkajšnjega prvega župnika Mihaela Zagajška. Ko je ta nastopil službovanje na Kalobju, sta bili tu dve cerkvi: Marijina in sv. Marjete. Obe sta bili v zelo slabem stanju, zato so se ob vizitaciji odločili, da se cerkev sv. Marjete podre, obnovi pa Marijina cerkev.
Pred cerkvijo je župnik Mihael Zagajšek postavil tudi kapelo v čast sv. Mihaelu, severno od cerkve pa stoji kapela sv. Družine. Ob fasadi cerkve stoji razpelo s Križanim. Cerkev obdajajo ostanki ovalnega obzidja z baročnima stebroma.
Osrednje romanje h Kalobški Mariji je prvo nedeljo po prazniku Marijinega rojstva (8. september).

Župnija Kalobje
Kalobje 12
3233 Kalobje
Tel: +386 (0)3 579 50 44
 

Fotografija cerkve:
KALOBJE, ž. c. Marijinega imena, n. v. 621 m

Opis: Cerkev Marijinega imena, Kalobje

Fotografija cerkve:
KALOBJE, ž. c. Marijinega imena, n. v. 621 m

Opis: Cerkev Marijinega imena, Kalobje