14: BOTRIČNICA (pri Šentjurju), p. c. Marije sedem žalosti, n. v. 341 m

Po tradiciji je tukaj prvotno stala cerkev Sv. Janeza na Kamnu, ki so jo pozneje preimenovali v Marijino in se kot taka omenja že leta 1676.
Sedanjo baročno stavbo so zgradili leta 1736 in jo leta 1743 posvetili. Pravokotni ladji so kasneje prizidali simetrični kapeli, prezbiterij, zakristijo na severu in na jugu zvonik, v katerem visi zvon z letnico1489.
Notranjščina je obokana z banjastim obokom. Sočasno z gradnjo cerkve je nastala njena baročna oprema. Glavni oltar je lesen, marmoriran in pozlačen. V osrednji niši je kip pieta, nad njo je Veronika s prtom. Stranska oltarja sta po zgradbi enaka, njuna nastavka sta kakovostni baročni deli iste delavnice kot glavni oltar. V levem oltarju je podoba Jožefa z otrokom, v desnem pa deizisna skupina. Vse oltarje je leta 1858 popravil in obnovil vojniški mizar Martin Spiller, istega leta je tudi izdelal preprosto prižnico.
Križev pot v cerkvi je precej velik in je primer jožefinskega križevega pota iz konca 18. stoletja. Stekleni lestenec košaraste oblike je glažutarski izdelek iz 1. polovice ali sredine 19. stoletja.

Župnija Šentjur
Ulica skladateljev Ipavcev 14
3230 Šentjur
Tel: +386 (0)3 749 17 20
E-mail: zupnija.sentjur.pri.celju@rkc.si
Web: www.zupnije.rkc.si/sentjur-pri-celju 
 

Fotografija cerkve:
BOTRIČNICA (pri Šentjurju),  p. c. Marije sedem žalosti, n. v. 341 m

Opis: Cerkev Marije sedem žalosti, Botričnica

Fotografija cerkve:
BOTRIČNICA (pri Šentjurju),  p. c. Marije sedem žalosti, n. v. 341 m

Opis: Cerkev Marije sedem žalosti, Botričnica