13: ZAVRŠE PRI GROBELNEM, p. c. Marije dobrega sveta, n. v. 338 m

Cerkev z dominantno lego v širšem prostoru zaznamujeta dva mogočna opornika. Opornik na zvoniku na južnem vogalu cerkve tvori drzen lok.
Cerkev so zgradili v začetku 16. stoletja, o čemer priča tudi letnica na zunanjščini prezbiterija. Sprva je obsegala ravno krito ladjo in zvezdasto-rebrasto obokan prezbiterij. V prvi polovici 18. stoletja so obokali ladjo, uredili pevsko emporo, prizidali zakristijo in za cerkev kupili novo opremo. Leta 1800 je dobil zvonik značilno potlačeno piramidasto streho.
Notranjščino karakterizira rebrasti obok v prezbiteriju. Baročni veliki oltar je iz prve polovice 18. stoletja, na njem pa kraljuje gotski Marijin kip iz začetka 16. stoletja. Stranska oltarja je leta 1853 napravil Leopold Götzl iz Celja in nanju prenesel svetnika iz prejšnjih oltarjev, ki ju je leta 1800 poškodovala strela. Orgle so iz leta 1826, delo graškega mojstra Matija Kreinza. 
Cerkev obdaja ovalno pokopališko obzidje. Na opuščenem pokopališču sta pokopana slavista Mihael Zagajšek (1739–1827), župnik v Kalobju, in Jožef Ulaga (1815–1892), župnik v Šentvidu pri Grobelnem. Napis na Zagajškovem nagrobniku je v slovenski bohoričici in je bil pred nedavnim obnovljen.

Župnija Šentvid pri Grobelnem
Šentvid 5
3231 Grobelno
Tel: +386 (0)3 579 42 54
 

Fotografija cerkve:
ZAVRŠE PRI GROBELNEM, p. c. Marije dobrega sveta, n. v. 338 m

Opis: Cerkev Marije dobrega sveta, Završe pri Grobelnem

Fotografija cerkve:
ZAVRŠE PRI GROBELNEM, p. c. Marije dobrega sveta, n. v. 338 m

Opis: Cerkev Marije dobrega sveta, Završe pri Grobelnem