12: ŠMARJE PRI JELŠAH, ž. c. Marijinega vnebovzetja, n. v. 227 m

Cerkev se prvič omenja leta 1236 kot Sancta Maria, nato še 1348 in 1495 kot podružnica župnije Ponikve. Legenda pravi, da je bilo tukaj nekoč veliko jezero in na njem otok, kjer so pozidali Škapulirsko kapelo. Tako naj bi dobila ime Marija na jezeru.
V svoji prvotni obliki je cerkev še romanska stavba, novo podobo pa ji je dal barok v prvi polovici 18. stoletja, ko so jo povišali in s prezidavami povečali. Cerkev je bila, kot prikazuje freska v prezbiteriju sv. Roka, nekdaj obdana z obzidjem, na katerem naj bi bilo 14 postaj križevega pota in ki so ga podrli šele ob zadnji večji prezidavi v letih 1878/79. Takrat so cerkvi prizidali še dve visoki obzidni kapeli, ki ji dajeta značilno podobo križa.
Župnijska cerkev je zanimiva tudi po svoji opremi. Čeprav se je veliki oltar iz prve polovice 18. stoletja, delo znamenitega slovenskega kiparja Janeza Gregorja Božiča, moral umakniti novemu, psevdoromanskemu, je kot spomin nanj ostal kip klečeče Marije na oblakih v niši nad sedanjim oltarjem. Glavni oltar krasi plastična skupina Marijinega poveličevanja. Vzhodno kapelo krasi oltar, ki je posvečen Mariji rožnega venca. Neoromanski oltar v južni kapeli obdaja niz baročnih figur, ki naj bi izvirale iz kapele, ki je stala na pokopališču ob nekdanjem tabornem obzidju. Oltar v severni kapeli krasi deizisna skupina z obema Marijama in klečečo Magdaleno.
Posebnost v cerkvi je kamniti kip sv. Mihaela, krilatega vojščaka s figurama Rafaela in Gabriela. V cerkveno ostenje sta na zunanji strani vzidani dve nagrobni plošči, spomin na dva šmarska župnika, Mateja Vrečarja in Janeza Jurešiča, ki imata največ zaslug za nastanek znamenite šmarske kalvarije s cerkvijo sv. Roka.


Župnija Šmarje pri Jelšah
Cesta na sv. Rok 2
3240 Šmarje pri Jelšah
Tel: +386 (0)3 582 11 32
Web: www.zupnija.smarje.com
 

Fotografija cerkve:
ŠMARJE PRI JELŠAH, ž. c. Marijinega vnebovzetja, n. v. 227 m

Opis: Cerkev Marijinega vnebovzetja, Šmarje pri Jelšah

Fotografija cerkve:
ŠMARJE PRI JELŠAH, ž. c. Marijinega vnebovzetja, n. v. 227 m

Opis: Cerkev Marijinega vnebovzetja, Šmarje pri Jelšah