10: LJUBIČNO (nad Poljčanami), p. c. Škapulirske Matere božje, n. v. 533 m

Božjepotno cerkev na slemenastem hribu, ljudsko poimenovanem tudi Božji vrh ali Nunska gora, so konec 15. stoletja ustanovile dominikanke iz bližnjih Studenic. Nad vhodom v cerkev je zapisana letnica 1627, vendar gotski prezbiterij in zvonik z romanskimi linami nakazujeta na starejši izvor.
Največja znamenitost cerkve je milostni kip Marije »pod zvonico«. Kip je mojstrovina gotike, narejen v kamnu okoli leta 1420 v ptujskogorski delavnici. Na oltarju kip obdajajo baročni angeli in zahvalne podobe, ki so jih po stenah okrog obesili romarji.
S kipom je povezana zanimiva legenda. Ta pripoveduje, da je bilo Mariji nekega dne dovolj grešnega življenja domačinov, ki so zanemarjali mašo in zakramente, preklinjali in pijančevali, zato je sklenila oditi drugam. Ko je ravno odhajala, jo je srečal mežnar. Seveda se je prestrašil, po začetnem presenečenju pa jo je začel rotiti, naj ne hodi od njih. Marija se ga je usmilila in ostala, vendar ne v glavnem oltarju, temveč v oltarju pod zvonico, od koder lahko vidi sestro na Svetih gorah, kar je opevano tudi v pesmi.
Glavni oltar je posvečen Mariji, stranska oltarja pa sv. Katarini in sv. Barbari.
V bližini cerkve lahko najdemo Marijine okamenele stopinje.

 

Župnija Poljčane
Prvomajski trg 8
2319 Poljčane
Tel: +386 (0)2 802 56 55
 

Fotografija cerkve:
LJUBIČNO (nad Poljčanami), p. c. Škapulirske Matere božje, n. v. 533 m

Opis: Cerkev Škapulirske Matere božje, Poljčane

Fotografija cerkve:
LJUBIČNO (nad Poljčanami), p. c. Škapulirske Matere božje, n. v. 533 m

Opis: Cerkev Škapulirske Matere božje, Poljčane