8: LOŽNO (nad Sv. Florijanom), p. c. Marije Loretske, n. v. 482 m

Cerkev Marije Loretske stoji na strmem griču Ložno in se prvič omenja leta 1765. Zelo verjetno je tudi nastala sredi 18. stoletja. Že od nastanka je enotno grajena in obokana. Ob severno stran pravokotne ladje in prezbiterija sta prizidani kapela in podolžna zakristija, v kateri je ohranjen originalen obok.
Notranjščino cerkve, prezbiterij in kapelo je med letoma 1868 in 1871 poslikal Tomaž Fantoni. Prav tako so njegovo delo vsi trije baročni oltarji v cerkvi. Glavni oltar je posvečen Materi božji Loretski, kipi črne Marije in dveh angelov so starejši, iz 18. stoletja. Stranska oltarja sta posvečena Marijinemu rojstvu in poroki. V kapeli je menza in Fantonijeva slikarija nastavka, v katerem je slika Oznanjenja.
Prižnica je lepo poznobaročno delo, orgle so iz leta 1871.
Ob cerkvi je kapela z malim stolpičem in z lesenim kipom Matere božje z otrokom, iz konca 18. ali začetka 19. stoletja.
Krajani so pred nekaj leti obnovili zunanjost cerkve na Ložnem, planinci pa so v celoti obnovili mežnarijo.

 

Župnija Sv. Florijan ob Boču
Sv. Florijan 61
3250 Rogaška Slatina
Tel: +386 (0)3 582 71 77

 

Oskrbovana iz župnije Kostrivnica:
ŽU Kostrivnica, Zgornja Kostrivnica 2, 3241 Podplat, Tel: +386 (0)3 582 42 50
 

Fotografija cerkve:
LOŽNO (nad Sv. Florijanom), p. c. Marije Loretske, n. v. 482 m

Opis: Cerkev Marije Loretske, Sv. Florijan

Fotografija cerkve:
LOŽNO (nad Sv. Florijanom), p. c. Marije Loretske, n. v. 482 m

Opis: Cerkev Marije Loretske, Sv. Florijan